czwartek, 16 września 2021

Szkic chocimski

           W okrągłą rocznicę bitwy chocimskiej zmobilizowałem się i skończyłem ten szkic. Zdjęcie takiej sobie jakości, ale coś tam widać. Szarża roty Chodkiewicza- taki zamysł.